Menu

Разтворител ТМ- 50

  РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ЛАК ИМПРЕГНАЦИОНЕН ТМ-50   ОБЩО ОПИСАНИЕ:   Разредител за коригиране вискозитета на импрегнационен лак ТМ-50. ХАРАКТЕРИСТИКИ:  …
Продължава...