Menu

ПЕ- 9155

ИМПРЕГНАЦИОНЕН ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕН КОМПАУНД ПЕ9.155 СВ ОБЩО ОПИСАНИЕ:   Представлява модифициран естеримид, разтворен в стирол. Компаундът е двукомпонентен – лак и…
Продължава...