Menu

Resin Rich Insulating System (RRS)

  ИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С ПОВИШЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА СМОЛА RESIN-RICH INSULATING-SYSTEM ЗА ВИСОКОВОЛТОВИ МАШИНИ   Проводникова изолация 45.000 (слюденит + PETP)…
Продължава...